Splošni pogoji

I. Ponudnik / organizator storitev

Organizator in ponudnik SMS storitev/klubov je podjetje Mobile Minded, Meander 251, 6825 MC Arnhem, www.funtoonez.com, tehnični izvajalec storitve za Slovenijo je DIMOCO Direct Mobile Communications GmbH, Liebermannstrasse A01/405, 2345 Brunn am Gebirge, Avstrija (www.dimoco.at).

II. Aktivnost/trajanje SMS storitev

SMS storitve/klubi bodo aktivni od 20.10.2009 do preklica, uporabniki lahko sodelujejo v SMS storitvah/klubih od navedenega datuma začetka aktivnosti naprej. SMS storitve/klubi nimajo določenega datuma prenehanja aktivnosti, v primeru ukinitve SMS storitev/klubov bodo vsi aktivni člani storitev/kluba obveščeni z brezplačnim SMS sporočilom.

III. Obveščanje, oglaševanje in promocija SMS storitev in klubov

Ponudnik oz. organizator storitev se za namene promocije in obveščanja, v povezavi s storitvami in klubi preko SMS sporočil, lahko poslužuje različnih medijev in oglasnega prostora (tiskane edicije, internet in internetni oglasni prostor, televizija, radio,…). Za vsebino oglasov je odgovoren izključno ponudnik/organizator storitve. Za vprašanja in dodatna pojasnila glede oglasov in promocije storitev in klubov kontaktirajte ponudnika/organizatorja storitev na info@Momoxxio.com

IV. Potek storitev/klubov in sodelovanje

Prijava na storitve je navedena na spletni strani promotions.Momoxxio.com/sl/iphone4/index.html kjer uporabnik izbere mobilnega operaterja, vnese telefonsko številko ali pošlje ključno besedo na kratko številko. Uporabnik mora potrditi, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji prijave objavljenimi na www.Momoxxio.com/sl/t&c.html internetni strani. S potrditvijo splošnih pogojev uporabnik potrdi, da je bil seznanjen z splošnimi ter krovnimi pogoji storitev podjetja Dimoco, ki se nahajajo na www.dimoco.at/agb.

• Postopek prijave pri vnosu telefonske številke na internetno stran
Naročnina na mobilne storitve se prične tako, da se vnese mobilno številkona internetno stran ter s potrditvijo splošnih pogojev. Nato uporabnik na telefonsko številko, katero je vnesel na internetno stran, prejme brezplačno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudnikom storitve, ceno posameznega SMS sporočila, frekvenco SMS sporočil ter naslovom kje se nahajajo splošni pogoji storitve, Tušmobil uporabniki dodatno prejmejo še PIN kodo.

• Mobitel in Si.mobil uporabniki
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno odgovoriti s SMS sporočilom s tekstom DA na kratko številko 3322. Z odgovorom DA, ki ga uporabnik pošlje na številko 3322, uporabnik popolnoma potrdi ter ter sprejme splošne pogoje.

• Tušmobil uporabniki
Za potrditev včlanitve oz. sodelovanja je potrebno vnesti PIN kodo na internetno stran. Z vnešeno PIN kodo na internetno stran, uporabnik v popolnoma sprejme ter potrdi splošne pogoje.
Po uspešni registraciji uporabnik prejme brezplačno pozdravno SMS sporočilo s podatki o imenu storitve, ponudniku storitve, ceni posamezne storitve, pogostosti SMS sporočil ter obvestilo o odjavi in telefonsko številko. za pomoč uporabnikom. Po pravilni in potrjeni registraciji uporabnik prejme 2 plačljiva SMS-a tedensko (2x 2,49 EUR), z internetno povezavo, kjer lahko prenaša mobilne vsebine. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi iz SMS kluba s ključno besedo STOP PLAY na kratko številko 3443. Odjava iz vseh storitev velja samo za storitve na posamezni kratki številki in ne vpliva na članstvo, sklenjeno na drugih kratkih številkah ali z drugo storitvijo. ponudniki.

• Postopek prijave s poslano ključno besedo

Postopek prijave z oddano ključno besedo: Uporabnik lahko zahteva vključitev v mobilni klub tudi tako, da na kratko številko pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PLAY DA. Po poslanem SMS sporočilu uporabnik prejme brezplačen SMS s podatki o ponudniku storitve, ceni posameznega prejetega SMS sporočila ter povezavo, kjer so objavljeni splošni pogoji.

V. Nagradna igra v okviru mobilnih storitev/klubov
Organizator storitev/klubov si pridržuje pravico do izvedbe nagradne igre v okviru mobilnih klubov/storitev. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je včlanitev v mobilni klub oz. sodelovanje v storitvah. Trajanje nagradne igre in nagrade bodo predčasno objavljene na internetnem portalu portal kot tudi morebitni posebni pogoji za izvedbo nagradne igre.
Osnovna pravila nagradne igre
Izmed članov mobilnih klubov se izbere naključne nagrajence, ki prejmejo nagrado. Nagrajence se obvesti z brezplačnim SMS sporočilom. Uporabniki so vključeni v nagradno igro z včlanitvijo v mobilni klub in se strinjajo s celotnimi posebnimi pravili in pogoji storitev/mobilnih klubov. Promocija nagradne igre in posledično mobilnih storitev klubov se bo vršila preko različnih medijev (tiskane edicije, radio, televizija, internetni mediji,…).

VI. Cenik sporočil in prikaz na računu mobilnega operaterja
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika poti (mobilnega operaterja). Cena posameznega prejetega tedenskega klubskega SMS sporočila je 2,49 EUR (€).
a) Posredovani SMS-i uporabniku s strani storitev DIMOCO naročnikom Mobitel GSM/Mobiuporabniki / Debitelovi naročniki

Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
DIMOCO Samostojna številka Samostojna sporočila €0,00
DIMOCO Samostojna številka DIMOCO 1 €0,00
DIMOCO Poštar Dimoco NA 1 € 2,49

b) Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa DIMOCOnaročnikom A1 in uporabnikom Halo
Oznaka kode Opis Cena v EUR z DDV Ime MT SMS na izpisu računa
TSR Komercialno sporočilo S€ 0,00 Kom.spr. DIMOCO (IME KLUBA) 3322
TSSC Komercialno sporočilo € 2,49 Kom.spr. DIMOCO (IME KLUBA) 3322

c) Posredovani SMS-i uporabniku s strani s strani storitev DIMOCO naročnikom Tušmobil in uporabnikom Tušmobil mini
Ime SMS storitve Uporaba storitve Ime MT SMS na izpisu pogovorov/računu Cena v EUR z DDV
DIMOCO Samostojna številka Samostojna sporočila €0,00
DIMOCO Samostojna številka DIMOCO 1 €0,00
DIMOCO Poštar Dimoco NA 1 € 2,49

VII. Varstvo podatkov, zasebnost in hramba pogodbe na daljavo

Pogodba na daljavo, ki je sklenjena med ponudnikom/organizatorjem storitve ali kluba in uporabnikom bo shranjena v elektronski obliki na sedežu ponudnika/organizatorja storitve. Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

VIII. Končno določbe, splošne informacije in pogoji

Sodelovanje v storitvah oz. članstvo v klubu ni starostno omejeno in ne zajema vsebine neprimerne za otroke mlajše od 16 let. Osnovni pogoj za sodelovanje oz. članstvo je strinjanje s temi posebnimi pravili in pogoji, ter hkratno strinjanje s krovnimi pogoji mobilnih storitev DIMOCO. Ponudnik storitev je Mobile Minded, Meander 251, 6825 MC Arnhem, www.Momoxxio.com in je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve, ponudniki komunikacijske poti so mobilni operaterji Mobitel d.d. (za uporabnike omrežja Mobitel), A1 d.d. (za uporabnikre omrežja A1) in Tušmobil (za uporabnike omrežja Tušmobil). Za pravilno tehnično izvedbo storitve jamči podjetje DIMOCO Direct Mobile Communications GmbH, Glavni trg 17 B, 2000 Maribor. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika poti (operaterja), bo ponudnik storitve predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v skladu z lastnimi postopki. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oziroma dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev. Krovni splošni pogoji se nahajajo na spletni strani tehničnega izvajalca storitev, podjetja DIMOCO, na naslovu www.dimoco.at/agb.

IX. Reklamacije

Reklamacijska služba ponudnika storitve in tehničnega izvajalca je dosegljiva vsak delavnik med 9. in 16. uro. Potrudili se bomo, da bo vaša reklamacija obdelana v najkrajšem možnem času.
Podatki reklamacijske službe:
Telefonska številka…………………….+386 1 600 49 04
Elektronska pošta…………………….. reklamacije@portal.com
Delavni čas……………………………. vsak delavnik 9.00 – 16.00

DIMOCO:
Telefonska številka…………………….0808 28076
Elektronska pošta…………………….. info-si@mobile-info.biz
Delavni čas……………………………. vsak delavnik 9.00 – 16.00